Abrupt changes of radiolarian fauna at 600 and 120 ka B. P. in the southern South China Sea and their paleoceanographic implications
Wang Rujian, Andrea Abelmann
2000(3): 131-138.
Keywords: Radiolarian fauna, abrupt changes, 600 and 120 ka B. P., East Asian monsoon, South China Sea
Paleo-environmental evolution based on high-resolution phytolith since 26 ka B. P. in Huanghe River Delta
LI Ping, DU Jun, DU Na, GAO Wei
2016, 35(1): 79-85. doi: 10.1007/s13131-016-0789-x
Keywords: Huanghe River Delta, core DYZK1, phytolith, sedimentary facies
Morphological observation and rbcL gene sequences studies of two new species, Grateloupia dalianensis H.W.Wang et D.Zhao, sp. nov. and G. yinggehaiensis H.W.Wang et R.X.Luan, sp. nov. (Halymeniaceae, Rhodophyta) from China
ZHAO Dan, WANG Hongwei, SHENG Yingwen, LÜ Jianzhou, LUAN Rixiao
2012(2): 109-120. doi: 10.1007/s13131-012-0197-9
Keywords: Halymeniaceae, Grateloupia, Grateloupia dalianensis, Grateloupia yinggehaiensis, morphology, rbcL gene
Determination of cosmogenic 32P and 33P in environmental samples
CHEN Min, YANG Zhi, ZHANG Lei, QIU Yusheng, MA Qiang, HUANG Yipu
2013, 32(6): 18-25. doi: 10.1007/s13131-013-0305-5
Keywords: 32P, 33P, rainwater, plankton, sediments
Transcriptome analysis of the Antarctic psychrotrophic bacterium Psychrobacter sp. G in response to temperature stress
WANG Zhen, LI Yang, LIN Xuezheng
2017, 36(2): 78-87. doi: 10.1007/s13131-016-0956-0
Keywords: Psychrobacter, temperature stress, transcriptome, Antarctic
Ontogeny of immune organs during early development stage of P.crocea
XU Xiaojin, WENG Zhaohong, WANG Jun, SU Yongquan
2007(6): 72-82.
Keywords: Pseudosciaena crocea, immune organs, development, ontogeny
Expression, purification and polyclonal antibody generation of p23, an Hsp90 cochaperone, in the amphioxus Branchiostoma belcheri
ZHAO Bosheng, ZHANG Shicui, PANG Qiuxiang, LIU Zhenhui, LIANG Yujun
2006(6): 99-105.
Keywords: Key words:amphioxus, Branchiostoma, p23, fusion protein, purification, antibody
Chemical characteristics and estimation on the vertical flux of N, P, Si in upwelling area of Taiwan Strait
Chen Shuitu, Ruan Wuqi
1995(3): 383-392.
Keywords: Upwelling, the Taiwan Strait, nutrients distribution, vertical flux
Changes of nutrient concentrations and N: P: Si ratios and their possible impacts on the Huanghai Sea ecosystem
FU Mingzhu, WANG Zongling, PU Xinming, XU Zongjun, ZHU Mingyuan
2012(4): 101-112. doi: 10.1007/s13131-012-0224-x
Keywords: nutrient concentration and ratio, long-term variation, Huanghai Sea, ecosystem response
Studies on the egg, larval and juvenile development of Bostrichthys sinensis (Lacépède)
Li Huimei, Zhang Dan, Shi Pinhua
1988(2): 290-303.
Keywords:
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:46
 • To
 • Go