Spatial and temporal distributions of nitrogen, phosphorus and heavy metals in the intertidal sediment of the Chang jiang River Estuary in China
QUAN Weimin, SHI Liyan, HAN Jindi, PING Xianyin, SHEN Anglv, CHEN Yaqu
2010(1): 108-115. doi: 10.1007/s13131-010-0013-3
Keywords: heavy metals, nutrients, intertidal, Changjiang River Estuary, contamination
Atmosphere-ocean interaction and teleconnection in the Northern Pacific during the cold season
Jiang Quanrong, J. M. Wallace
1992(4): 537-546.
Keywords:
A method to predict typhoon waves
Yang Chuncheng, Dai Mingrui, Gao Zhihua, Cheng Zhan, Xu Fuxiang, Liu Yu, Li Fengjin, Li Jie, Su Dongfu, Zhang Dacuo, Xu Qichun
1995(2): 167-180.
Keywords: Typhoon wave, marine wind numerical model, sea wave numerical model, television vocational forecasts
AN ANALYSIS OF THE BENTHIC FAUNAL COMMUNITY STRUCTURE IN SOFT-BOTTOM INTERTIDAL ZONE ALONG NORTHERN COAST OF HANGZHOU BAY
LIN SHUANGDAN, ZHANG SHUIJIN, JIANG JINXIANG, WU QIQUAN, CAI ERXI, XU HUIZHOU
1984(4): 539-546.
Keywords:
Ecology of Benthos in the Western Taiwan Strait(Ⅰ) Benthic Communities in the Xiamen Harbour
WU QIQUAN, CAI ERXI, HE MINGHAI, JIANG JINXIANG, LIN SHUANGDAN, XU HUIZHOU, LIU QUANSHUN
1985(4): 648-648.
Keywords:
A study on benthic community structure in west of the Taiwan Strait and near the Taiwan Shoals
Wu Qiquan, Jiang Jinxiang, Xu Huizhou, Cai Erxi, Lin Shuangdan
1995(2): 235-245.
Keywords: Taiwan shoal, Taiwan Strait, benthos, community, structure
Quantitative Distribution of Deep-water Benthos in Western Central Pacific
JIANG JINXIANG, WU QIQUAN, LI RONGGUAN, LiU QUANSHUN, ZHENG FENGWU
1984(1): 143-143.
Keywords:
AN ECOLOGICAL STUDY OF BENTHIC ORGANISMS IN THE NEARSHORE WATERS TO THE WEST OF TAIWAN STRAIT
JIANG JINXIANG, CHEN CANZHONG, WU QIQUAN, CAI ERXI, ZHANG SHUIJIN, CHEN JINTI
1985(4): 623-633.
Keywords:
A Preliminary Study of Quantitative Distribution of Benthic Animals in the East China Sea Continental Shelf and Its Adiacent Waters
JIANG JINXIANG, HUANG LIQIANG, MENG FAN, WU QIQUAN, WANG HUIZHEN, XUN XIUQIN
1985(4): 648-649.
Keywords:
Notes Ecological study of macrobenthos in Fuqing Bay
Li Rongguan, Jiang Jinxiang, Cai Erxi, Xu Huizhou
1995(3): 447-453.
Keywords:
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Last
  • Total:2
  • To
  • Go