Practical implementation of Hilbert-Huang Transform algorithm
Huang Daji, Zhao Jinping, Su Jilan
2003(1): 1-14.
Keywords: Hilbert-Huang Transform(HHT), signal processing, Empirical Mode Decomposition(EMD)
Taxonomic notes on Hydroidomedusae (Cnidaria) from the South China Sea IV: Family Bougainvilliidae (Anthomedusae)
GUO Donghui, XU Zhenzu, HUANG Jiaqi, LIN Mao, WANG Chunguang
2018, 37(10): 98-103. doi: 10.1007/s13131-018-1308-z
Keywords: Anthomedusae, Bougainvilliidae, new genus, new species, new combination, South China Sea
Taxonomic notes on Anthomedusae (Cnidaria: Hydrozoa: Hydroidomedusa) from the south-central South China Sea, with a new genus and four new species
DU Feiyan, WANG Lianggen, XU Zhenzu, HUANG Jiaqi, GUO Donghui
2018, 37(10): 112-118. doi: 10.1007/s13131-018-1310-5
Keywords: Hydroidomedusae, Bythotiaridae, Pandeidae, Tubulariidae, new genus and species, South China Sea
A survey on Anthomedusae(Hydrozoa: Hydroidomedusae) from the Taiwan Strait with description of new species and new combinations
XU Zhenzu, HUANG Jiaqi
2004(3): 549-562.
Keywords: Anthomedusae, taxonomy, Bougainvillidae, Pandeidae, Protiaridae, Tessieridae, Zancleidae
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN UNDERGROUND SALT WATER AND TRANSGRESSION IN COASTAL PLAINS OF THE HUANGHAI SEA AND THE BOHAI SEA
LI FENGLIN
1987(1): 116-123.
Keywords:
Principal-component estimates of the Kuroshio Current axis and path based on the mathematical verification between satellite altimeter and drifting buoy data
Zhanpeng Zhuang, Zhenli Hui, Guangbing Yang, Xinhua Zhao, Yeli Yuan
2020, 39(1): 14-24. doi: 10.1007/s13131-019-1523-2
Keywords: Kuroshio axis detection, Kuroshio path detection, mathematical verification, satellite absolute geostrophic velocity, principal-component detection
Sea level change along the coast of China relative to the isostatic datum
Huang Liren, Yang Guohua, An Zhensheng
1991(4): 503-509.
Keywords:
Estimation of eddy heat transport in the global ocean from Argo data
ZHANG Zhiwei, ZHONG Yisen, TIAN Jiwei, YANG Qingxuan, ZHAO Wei
2014, 33(1): 42-47. doi: 10.1007/s13131-014-0421-x
Keywords: eddy heat transport, Argo, mesoscale eddy, global ocean