A method to predict typhoon waves
Yang Chuncheng, Dai Mingrui, Gao Zhihua, Cheng Zhan, Xu Fuxiang, Liu Yu, Li Fengjin, Li Jie, Su Dongfu, Zhang Dacuo, Xu Qichun
1995(2): 167-180.
Keywords: Typhoon wave, marine wind numerical model, sea wave numerical model, television vocational forecasts
Ecological indicators showing the succession of macrofauna communities in Sonneratia apetala artificial mangrove wetlands on Qi’ao Island at Zhuhai, South China
TANG Yijie, FANG Zhanqiang, ZHANG Zaiwang, ZHONG Yanting, CHEN Kang, LIU Benhan, FAN Junjie, XIONG Tiantian, LU Xiaosheng
2014, 33(8): 62-72. doi: 10.1007/s13131-014-0454-1
Keywords: ecological indicators, macrofauna community, succession, Sonneratia apetala artificial mangroves
Geochemical characteristics and their significances of rare-earth elements in deep-water well core at the Lingnan Low Uplift Area of the Qiongdongnan Basin
SUN Zhipeng, ZHAI Shikui, XIU Chun, LIU Xinyu, ZONG Tong, LUO Wei, LIU Xiaofeng, CHEN Kui, LI Na
2014, 33(12): 81-95. doi: 10.1007/s13131-014-0578-3
Keywords: Qiongdongnan Basin, deep-water well core, rare-earth elements, sedimentary source and environment, response to tectonic movement
A heavy mineral viewpoint on sediment provenance and environment in the Qiongdongnan Basin
LIU Xiaofeng, ZHANG Daojun, ZHAI Shikui, LIU Xinyu, CHEN Hongyan, LUO Wei, LI Na, XIU Chun
2015, 34(4): 41-55. doi: 10.1007/s13131-015-0648-1
Keywords: heavy minerals, provenance, sedimentary environment, Qiongdongnan Basin, northern South China Sea
Characteristics of porosity and permeability layer of fossil Halimeda reef mineral rock of Miocene in the Xisha Islands and its genetic model
XU Hong, ZHU Yurui, EBERLI G. P., LUO Wei, ZHAO Xinwei, CAI Ying, LIU Xinyu, YAN Guijing, ZHANG Bolin, WEI Kai, CUI Ruyong
2015, 34(4): 74-83. doi: 10.1007/s13131-015-0638-3
Keywords: Xisha Islands, Miocene, fossil Halimeda, segment dolostone, reservoir evolution model
Biogenic carbonate formation and sedimentation in the Xisha Islands: evidences from living Halimeda
XU Hong, ZHAO Xinwei, EBERLI G. P., LIU Xinyu, ZHU Yurui, CAI Ying, LUO Wei, YAN Guijing, ZHANG Bolin, WEI Kai, SHI Jian
2015, 34(4): 62-73. doi: 10.1007/s13131-015-0584-0
Keywords: Xisha Islands, Halimeda, composition of biogenic carbonate, 14C accelerator mass spectrometry dating, segment aragonite raphide, trace elements