DIATOMS FROM THE SURFACE SEDIMENTS OFF THE SOUTHERN HUANGHAI SEA AND EAST CHINA SEA
LIU SHICHENG, JIN DEXIANG, LAN DONGZHAO
1985(2): 313-319.
Keywords:
Taxonomic notes on Hydroidomedusae (Cnidaria) from the South China Sea IV: Family Bougainvilliidae (Anthomedusae)
GUO Donghui, XU Zhenzu, HUANG Jiaqi, LIN Mao, WANG Chunguang
2018, 37(10): 98-103. doi: 10.1007/s13131-018-1308-z
Keywords: Anthomedusae, Bougainvilliidae, new genus, new species, new combination, South China Sea
Taxonomic notes on Anthomedusae (Cnidaria: Hydrozoa: Hydroidomedusa) from the south-central South China Sea, with a new genus and four new species
DU Feiyan, WANG Lianggen, XU Zhenzu, HUANG Jiaqi, GUO Donghui
2018, 37(10): 112-118. doi: 10.1007/s13131-018-1310-5
Keywords: Hydroidomedusae, Bythotiaridae, Pandeidae, Tubulariidae, new genus and species, South China Sea
A survey on Anthomedusae(Hydrozoa: Hydroidomedusae) from the Taiwan Strait with description of new species and new combinations
XU Zhenzu, HUANG Jiaqi
2004(3): 549-562.
Keywords: Anthomedusae, taxonomy, Bougainvillidae, Pandeidae, Protiaridae, Tessieridae, Zancleidae
Combined refraction and diffraction models for sea waves over complicated topography and with currents in shallow water
Yin Baoshu, Jiang Decai
1990(1): 13-23.
Keywords:
Detection of Hepatitis A virus in shellfish by reverse transcription PCR
Wang Bin, Yang Feng, Chen Rongzhong, Xu Xun
1997(4): 527-535.
Keywords: Shellfish HAV, RT-PCR, competitive
Wavelet analysis of coastal-trapped waves along the China coast generated by winter storms in 2008
LI Junyi, ZHENG Quanan, HU Jianyu, FAN Zhenhua, ZHU Jia, CHEN Tao, ZHU Benlu, XU Ying
2015, 34(11): 22-31. doi: 10.1007/s13131-015-0701-0
Keywords: coastal-trapped waves, wavelet analysis, tidal gauge records, winter storm, China coast
Physical mechanism and numerical simulations of surface layer temperature inversion in tropical ocean
FAN Haimei, LI Bingrui, ZHANG Qinghua, LIU Zhiliang
2005(3): 28-36.
Keywords: surface layer temperature inversion, barrier layer, mixed layer depth, sea surface wind speed, solar shortwave radiation
Improving the estimate of wind energy input into the Ekman layer within the Antarctic Circumpolar Current
ZHANG Yuming, WU Kejian, ZHANG Xiaoshuang, BI Fan, SONG Zhaoyang, LIU Shouhua
2013, 32(3): 19-27. doi: 10.1007/s13131-013-0284-6
Keywords: energy input, Ekman-Stokes layer, Coriolis-Stokes forcing, Antarctic Circumpolar Current
A method to predict typhoon waves
Yang Chuncheng, Dai Mingrui, Gao Zhihua, Cheng Zhan, Xu Fuxiang, Liu Yu, Li Fengjin, Li Jie, Su Dongfu, Zhang Dacuo, Xu Qichun
1995(2): 167-180.
Keywords: Typhoon wave, marine wind numerical model, sea wave numerical model, television vocational forecasts