Detection of Hepatitis A virus in shellfish by reverse transcription PCR
Wang Bin, Yang Feng, Chen Rongzhong, Xu Xun
1997(4): 527-535.
Keywords: Shellfish HAV, RT-PCR, competitive
Significant wave height estimation using azimuth cutoff of C-band RADARSAT-2 single-polarization SAR images
REN Lin, YANG Jingsong, ZHENG Gang, WANG Juan
2015, 34(12): 93-101. doi: 10.1007/s13131-015-0769-6
Keywords: SAR, single-polarization, significant wave height, azimuth cutoff
A method to predict typhoon waves
Yang Chuncheng, Dai Mingrui, Gao Zhihua, Cheng Zhan, Xu Fuxiang, Liu Yu, Li Fengjin, Li Jie, Su Dongfu, Zhang Dacuo, Xu Qichun
1995(2): 167-180.
Keywords: Typhoon wave, marine wind numerical model, sea wave numerical model, television vocational forecasts
Arctic oscillation and the antarcic oscillation modes in the atmospheric stratosphere
QU Weizheng, HUANG Fei, ZHAO Jinping, YANG Liang, HE Hui, DENG Shenggui, CAO Yong
2005(6): 46-53.
Keywords: solar activity, arctic oscillation, antarctic oscillation, stratosphere