Detection of Hepatitis A virus in shellfish by reverse transcription PCR
Wang Bin, Yang Feng, Chen Rongzhong, Xu Xun
1997(4): 527-535.
Keywords: Shellfish HAV, RT-PCR, competitive
A Lagrangian mean theory on coastal sea circulation with inter-tidal transports Ⅱ. Numerical Experiments
JU Lian, JIANG Wensheng, FENG Shizuo
2009(1): 1-14.
Keywords: numerical model, coastal water circulation, Lagrangian residual velocity, Bohai Sea
Significant wave height estimation using azimuth cutoff of C-band RADARSAT-2 single-polarization SAR images
REN Lin, YANG Jingsong, ZHENG Gang, WANG Juan
2015, 34(12): 93-101. doi: 10.1007/s13131-015-0769-6
Keywords: SAR, single-polarization, significant wave height, azimuth cutoff
A method to predict typhoon waves
Yang Chuncheng, Dai Mingrui, Gao Zhihua, Cheng Zhan, Xu Fuxiang, Liu Yu, Li Fengjin, Li Jie, Su Dongfu, Zhang Dacuo, Xu Qichun
1995(2): 167-180.
Keywords: Typhoon wave, marine wind numerical model, sea wave numerical model, television vocational forecasts