Detection of Hepatitis A virus in shellfish by reverse transcription PCR
Wang Bin, Yang Feng, Chen Rongzhong, Xu Xun
1997(4): 527-535.
Keywords: Shellfish HAV, RT-PCR, competitive
Significant wave height estimation using azimuth cutoff of C-band RADARSAT-2 single-polarization SAR images
REN Lin, YANG Jingsong, ZHENG Gang, WANG Juan
2015, 34(12): 93-101. doi: 10.1007/s13131-015-0769-6
Keywords: SAR, single-polarization, significant wave height, azimuth cutoff
A method to predict typhoon waves
Yang Chuncheng, Dai Mingrui, Gao Zhihua, Cheng Zhan, Xu Fuxiang, Liu Yu, Li Fengjin, Li Jie, Su Dongfu, Zhang Dacuo, Xu Qichun
1995(2): 167-180.
Keywords: Typhoon wave, marine wind numerical model, sea wave numerical model, television vocational forecasts
Effects of wave-current interaction on the waves, cold-water mass and transport of diluted water in the Beibu Gulf
Jingling Yang, Shaocai Jiang, Junshan Wu, Lingling Xie, Shuwen Zhang, Peng Bai
2020, 39(1): 25-40. doi: 10.1007/s13131-019-1529-9
Keywords: wave-current interaction, Beibu Gulf, river plume, cold-water mass, COAWST