Inversion of teleseismic waves at Shidao Seismographic Station
RUAN Aiguo, LI Jiabiao, HAO Tianyao, WU Qingju, XU Yi
2006(5): 63-73.
Keywords: South China Sea, S wave splitting, receiver function, S wave velocity structure, waveform inversion
Seismic phases from the Moho and its implication on the ultraslow spreading ridge
ZHANG Jiazheng, ZHAO Minghui, QIU Xuelin, LI Jiabiao, RUAN Aiguo
2013, 32(12): 75-86. doi: 10.1007/s13131-013-0393-2
Keywords: Moho interface, seismic phases, ultra-slow spreading ridge, 2D crustal structure, Southwestern Indian Ridge (SWIR)
The morphotectonics and its evolutionary dynamics of the central Southwest Indian Ridge (49° to 51°E)
LIANG Yuyang, LI Jiabiao, LI Shoujun, RUAN Aiguo, NI Jianyu, YU Zhiteng, ZHU Lei
2013, 32(12): 87-95. doi: 10.1007/s13131-013-0394-1
Keywords: ultra-slow spreading, multibeam bathymetry, morphotectonics, oceanic core complex, Southwest Indian Ridge
The deep structure of the Duanqiao hydrothermal field at the Southwest Indian Ridge
SUN Chaofeng, WU Zhaocai, TAO Chunhui, RUAN Aiguo, ZHANG Guoyin, GUO Zhikui, HUANG Enxian
2018, 37(3): 73-79. doi: 10.1007/s13131-017-0986-2
Keywords: crustal thickness, Duanqiao hydrothermal field, gravity anomaly, polymetallic sulfides, Southwest Indian Ridge
Time correction of the ocean bottom seismometers deployed at the southwest Indian ridge using ambient noise cross-correlation
LIU Yunlong, LIU Cai, TAO Chunhui, YAO Huajian, QIU Lei, WANG Ao, RUAN Aiguo, WANG Hanchuang, ZHOU Jianping, LI Huaiming, DONG Chuanwan
2018, 37(5): 39-46. doi: 10.1007/s13131-018-1209-1
Keywords: clock drift, cross-correlation, ambient noise, OBS