Numerical study on residual current and its impact on mass transport in the Hangzhou Bay and the Changjiang Estuary Ⅰ.A3-D joint model of the Hangzhou Bay and the Changjiang Estuary
Zhu Shouxian, Shi Fengyan, Zhu Jianrong, Ding Pingxing
2001(1): 1-13.
Keywords: 3-D numerical model, the Hangzhou Bay, the Changjiang Estuary, baroclinic pressure gradient, convective
AN ANALYSIS OF THE BENTHIC FAUNAL COMMUNITY STRUCTURE IN SOFT-BOTTOM INTERTIDAL ZONE ALONG NORTHERN COAST OF HANGZHOU BAY
LIN SHUANGDAN, ZHANG SHUIJIN, JIANG JINXIANG, WU QIQUAN, CAI ERXI, XU HUIZHOU
1984(4): 539-546.
Keywords:
EVOLUTIONAL PROCESS OF TWE JIAOZHOU BAY VIEWED FROM CHARACTERISTICS OF SEDIMENTS
LI SHANWEI
1984(3): 398-408.
Keywords:
Large along-axis variations in magma supply and tectonism of the Southeast Indian Ridge near the Australian-Antarctic Discordance
Shoujin Liu, Jian Lin, Zhiyuan Zhou, Fan Zhang
2020, 39(1): 118-129. doi: 10.1007/s13131-019-1518-z
Keywords: Oceanic Core Complexes, magma supply, Southeast Indian Ridge, lithospheric deformation, Australian-Antarctic Discordance