SEA LEVEL FLUCTUATION ALONG THE NORTHERN COAST OF BOHAI GULF ABOUT 2000 YEARS BP
GAO SHANMING, LI YUANFANG
1985(2): 244-253.
Keywords:
The contribution of attached Ulva prolifera on Pyropia aquaculture rafts to green tides in the Yellow Sea
Hongbin Han, Shiliang Fan, Wei Song, Yan Li, Jie Xiao, Zongling Wang, Xuelei Zhang, Dewen Ding
2020, 39(2): 101-106. doi: 10.1007/s13131-019-1452-0
Keywords: attached algae, Pyropia aquaculture rafts, Blidingia (Italic) sp., Ulva prolifera, green tides