Oscillopolarographic determination of microsillicon in seawater
Chen Liyi
1990(4): 555-560.
Keywords:
Early diagenesis of redox-sensitive trace metals in the northern Okinawa Trough
Wang Xiaojing, Li Li, Liu Jihua, Wu Yonghua, Gao Jingjing, Cao Peng, Zhang Ying, Shi Xuefa
2019, 38(12): 14-25. doi: 10.1007/s13131-019-1512-5
Keywords: diagenesis, molybdenum, uranium, vanadium, pore water, sediment, Okinawa Trough
DETEMINATION OF TUNGSTEN AND MOLYBDENUM IN SEAWATER
YANG SUNKAI, CHEN LIYI
1985(3): 395-401.
Keywords:
Polarographic determination of orthophosphate in seawater
Chen Liyi
1988(1): 68-73.
Keywords:
Hilbert transform and its application to modulation of capillary gravity waves
Yin Zhongbin, Lu Jun, Tian Jiwei
2001(3): 309-315.
Keywords: Hilbert tranform, capillary gravity waves
Geochemistry of trace elements and Sr-Nd isotopes of foraminifera shell from the Okinawa Trough
Meng Xianwei, Du Dewen, Cheng Zhenbo
2001(1): 95-103.
Keywords: Foraminifera shell, trace element, Sr-Nd isotopes
Sedimentary geochemical proxies for methane seepage at Site C14 in the Qiongdongnan Basin in the northern South China Sea
SUN Tiantian, WU Daidai, YANG Fei, LIU Lihua, CHEN Xuegang, YE Ying
2019, 38(7): 84-95. doi: 10.1007/s13131-019-1460-6
Physiological performance of three calcifying green macroalgae Halimeda species in response to altered seawater temperatures
Zhangliang Wei, Jiahao Mo, Ruiping Huang, Qunju Hu, Chao Long, Dewen Ding, Fangfang Yang, Lijuan Long
2020, 39(2): 89-100. doi: 10.1007/s13131-019-1471-3
Keywords: calcifying macroalgae, climate change, seawater temperature, physiological performance, photosynthesis, calcification