Studies on Genus Cryptomonas from China seas
Hu Hongjun, Li Yeguang, Wu Liping, Qi Yuzao
2002(4): 535-540.
Keywords: Genus Cryptomonas, new species, new record
Issues of the Holocene transgression on the southern plain of the Changjiang Delta
Yan Qinshang, Hong Xueqing
1988(4): 578-590.
Keywords:
Physiological performance of three calcifying green macroalgae Halimeda species in response to altered seawater temperatures
Zhangliang Wei, Jiahao Mo, Ruiping Huang, Qunju Hu, Chao Long, Dewen Ding, Fangfang Yang, Lijuan Long
2020, 39(2): 89-100. doi: 10.1007/s13131-019-1471-3
Keywords: calcifying macroalgae, climate change, seawater temperature, physiological performance, photosynthesis, calcification