Distribution, residence time, autotrophic production, and heterotrophic removal of DOP in the Mirs Bay, northern South China Sea
Shi Huaming, Ma Yu, Li Xulu, Shi Xiaoyong, Zhang Junxiao
2019, 38(8): 17-26. doi: 10.1007/s13131-019-1384-8
Keywords: dissolved organic phosphorus, temporal and spatial distributions, residence time, autotrophic production, heterotrophic removal, Mirs Bay, northern South China Sea
Abundance and biomass of heterotrophic microbes in the Kongsfjorden, Svalbard
JIANG Xiaodong, HE Jianfeng, CAI Minghong
2005(6): 143-152.
Keywords: abundance, biomass, bacteria, flagellate, Kongsfjorden
Abundance pattern of heterotrophic nanoflagellates in the southern Taiwan Strait
Lin Yuanshao, Cao Wenqing, Luo Wenxing, Li Shaojing
2002(3): 415-422.
Keywords: Heterotrophic nanoflagellates, abundance pattern, the southern Taiwan Strait
Effects of live rock on removal of dissolved inorganic nitrogen in coral aquaria
LI Yan, ZHENG Xinqing, YANG Xiaozhou, OU Dangyun, LIN Rongcheng, LIU Xinming
2017, 36(12): 87-94. doi: 10.1007/s13131-017-1092-1
Keywords: coral, live rock, water purification, dissolved inorganic nitrogen, removal efficiency
A quantitative striping removal algorithm for HY-1 CCD data
Sun Ling, Tang Junwu, Zhang Jie
2002(3): 355-371.
Keywords: Push-broom CCD camera, striping removal, image destriping
THE HETEROTROPHIC MICROBES IN DRY VALLEYS VICTORIA LAND AND ROSS ISLAND, ANTARCTICA
NI CHUNZHI, LIN YANSHUN, ZHOU ZONGCHENG, YE DEZAN, ZENG HUOSHUI, LI ZHITANG, LIANG ZIYUAN, ZHANG NANFENG
1987(2): 273-280.
Keywords:
Isolation and diversity analysis of heterotrophic bacteria associated with sea anemones
DU Zongjun, ZHANG Wanyi, XIA Hongjie, LÜ Guoqiang, CHEN Guanjun
2010(2): 62-69. doi: 10.1007/s13131-010-0023-1
Keywords: Anthopleura midori, Bacterial diversity, 16S rRNA gene, Phylogeny, Identification
An improved frequency shift method for ATI-SAR flat earth phase removal
Zhang Yubin, Zhang Jie, Meng Junmin, Fan Chenqing
2019, 38(8): 94-100. doi: 10.1007/s13131-019-1426-2
Keywords: flat earth phase, ATI-SAR, frequency shift, orbital parameter
Heterotrophic bacteria of the Dapeng Bay in the South China Sea: community structure, abundance, and the relationships of culturablity with environmental factors
JIANG Fajun, HU Zhangli, HU Chaoqun
2010(4): 88-97. doi: 10.1007/s13131-010-0054-7
Keywords: heterotrophic bacteria, culturable bacteria, culturablity, environmental factors
Model assessment of nutrient removal via planting Sesuvium portulacastrum in floating beds in eutrophic marine waters: the case of aquaculture areas of Dongshan Bay
Liu Xuehai, Pu Xinming, Luo Donglian, Lu Jing, Liu Zili
2019, 38(12): 91-100. doi: 10.1007/s13131-019-1492-5
Keywords: phytoremediaton, Sesuvium portulacastrum, ecological model, nutrient removal
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:6
 • To
 • Go