Most Cited

1
Green synthesis of iron oxide (Fe3O4) nanoparticles using two selected brown seaweeds: Characterization and application for lead bioremediation
EL-KASSAS Hala Y., ALY-ELDEEN Mohamed A., GHARIB Samiha M.
2016, 35(8): 89-98. doi: 10.1007/s13131-016-0880-3
2
A nowcasting model for the prediction of typhoon tracks based on a long short term memory neural network
GAO Song, ZHAO Peng, PAN Bin, LI Yaru, ZHOU Min, XU Jiangling, ZHONG Shan, SHI Zhenwei
2018, 37(5): 8-12. doi: 10.1007/s13131-018-1219-z
3
The first Sentinel-1 SAR image of a typhoon
LI Xiaofeng
2015, 34(1): 1-2. doi: 10.1007/s13131-015-0589-8
4
Effect of temperature, salinity and irradiance on growth and photosynthesis of Ulva prolifera
XIAO Jie, ZHANG Xiaohong, GAO Chunlei, JIANG Meijie, LI Ruixiang, WANG Zongling, LI Yan, FAN Shiliang
2016, 35(10): 114-121. doi: 10.1007/s13131-016-0891-0
5
Sediment discharge of the Yellow River, China: past, present and future-A synthesis
REN Mei'e
2015, 34(2): 1-8. doi: 10.1007/s13131-015-0619-6
6
Progress in research of submesoscale processes in the South China Sea
Quanan Zheng, Lingling Xie, Xuejun Xiong, Xiaomin Hu, Liang Chen
2020, 39(1): 1-13. doi: 10.1007/s13131-019-1521-4
7
Major and trace element geochemistry of the mid-Bay of Bengal surface sediments: implications for provenance
LI Jingrui, LIU Shengfa, FENG Xiuli, SUN Xingquan, SHI Xuefa
2017, 36(3): 82-90. doi: 10.1007/s13131-017-1041-z
8
Estimation and prediction of plastic waste annual input into the sea from China
BAI Mengyu, ZHU Lixin, AN Lihui, PENG Guyu, LI Daoji
2018, 37(11): 26-39. doi: 10.1007/s13131-018-1279-0
9
Evaluation of the simulation capability of the Wavewatch Ⅲ model for Pacific Ocean wave
BI Fan, SONG Jinbao, WU Kejian, XU Yao
2015, 34(9): 43-57. doi: 10.1007/s13131-015-0737-1
10
Biogenic synthesis of silver nanoparticles using ginger (Zingiber officinale) extract and their antibacterial properties against aquatic pathogens
YANG Nan, LI Fuyan, JIAN Tiancai, LIU Chongchong, SUN Hushan, WANG Lei, XU Hui
2017, 36(12): 95-100. doi: 10.1007/s13131-017-1099-7
11
Assessment of metal pollution in the Anzali Wetland sediments using chemical partitioning method and pollution indices
ESMAEILZADEH Marjan, KARBASSI Abdolreza, MOATTAR Faramarz
2016, 35(10): 28-36. doi: 10.1007/s13131-016-0920-z
12
The long-term prediction of the oil-contaminated water from the Sanchi collision in the East China Sea
YIN Liping, ZHANG Min, ZHANG Yuanling, QIAO Fangli
2018, 37(3): 69-72. doi: 10.1007/s13131-018-1193-5
13
Undrained shear strength evaluation for hydrate-bearing sediment overlying strata in the Shenhu area, northern South China Sea
LI Yanlong, HU Gaowei, WU Nengyou, LIU Changling, CHEN Qiang, LI Chen’an
2019, 38(3): 114-123. doi: 10.1007/s13131-019-1404-8
14
A wave energy resource assessment in the China's seas based on multi-satellite merged radar altimeter data
WAN Yong, ZHANG Jie, MENG Junmin, WANG Jing
2015, 34(3): 115-124. doi: 10.1007/s13131-015-0627-6
15
A statistical analysis of mesoscale eddies in the Bay of Bengal from 22-year altimetry data
CUI Wei, YANG Jungang, MA Yi
2016, 35(11): 16-27. doi: 10.1007/s13131-016-0945-3
16
China-France Oceanography Satellite (CFOSAT) simultaneously observes the typhoon-induced wind and wave fields
Xu Ying, Liu Jianqiang, Xie Lingling, Sun Congrong, Liu Jinpu, Li Junyi
2019, 38(11): 158-161. doi: 10.1007/s13131-019-1506-3
17
Impacts of changing scale on Getis-Ord Gi* hotspots of CPUE:a case study of the neon flying squid (Ommastrephes bartramii) in the northwest Pacific Ocean
FENG Yongjiu, CHEN Xinjun, GAO Feng, LIU Yang
2018, 37(5): 67-76. doi: 10.1007/s13131-018-1212-6
18
A forecasting model for wave heights based on a long short-term memory neural network
Song Gao, Juan Huang, Yaru Li, Guiyan Liu, Fan Bi, Zhipeng Bai
2021, 40(1): 62-69. doi: 10.1007/s13131-020-1680-3
19
Trends of sea surface temperature and sea surface temperature fronts in the South China Sea during 2003-2017
Yu Yi, Zhang Hao-Ran, Jin Jiangbo, Wang Yuntao
2019, 38(4): 106-115. doi: 10.1007/s13131-019-1416-4
20
A study of the spatial-temporal distribution and propagation characteristics of internal waves in the Andaman Sea using MODIS
SUN Lina, ZHANG Jie, MENG Junmin
2019, 38(7): 121-128. doi: 10.1007/s13131-019-1449-8
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:68
 • To
 • Go